Jdi na obsah Jdi na menu
 


TÁBOR 2014

28. 4. 2014

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2014

„zpátky do minulosti“

SDH Čistá ve spolupráci s SDH Sušice pořádají letní dětský tábor

V Březinách u Poličky                            

Letní tábor se uskuteční v prostředí Březin             

Termín: 3.8. - 9.8.                                                                                 

Cena tábora: 1700,-Kč.

V této ceně je zahrnuto: ubytování, strava, pojištění, doprava na

                                        výlety během tábora

Vedoucí tábora:  Lopaur Jiří (tel.: 603 494 707, brusirnavalcu@seznam.cz)

Ubytování: ve stanech, ve vlastních spacích pytlích

Přihlášení dítěte: podáním vyplněné přihlášky a zaplacením do 30.6.2014

                             u vedoucího mládeže

                            Ireny Švichké (Moravská Třebová-Sušice),

                            Jiřiny Filipčíkové a Markéty Sochorové (Čistá)

 

Organizační pokyny k účasti na letním táboře

 

Povinností každého zájemce LT je uhrazení účastnického poplatku ve výši 1700,- Kč před nástupem na LT, nejpozději do 30.6.2014

 

Způsob platby:  a) poštovní poukázkou na bankovní účet SDH   

                                  212151169/0300


                          b) bankovním převodem na tentýž účet

                          c) hotově

                          d) variabilní symbol – rodné číslo dítěte

 

Nástup táborníků:  v odpoledních hodinách (ještě se upřesní)

Odjezd z tábora: 9.8.2014 v 11:00 hod.

 

Dokumenty: Všichni účastníci odevzdají při nástupu vyplněné a podepsané

                     potvrzení o

                     bezinfekčnosti, dále předloží doklad o zaplacení (ústřižek

                      složenky nebo kopii   

                     výpisu z účtu v případě platby převodem, doklad o zdravotním

                      pojištění

                    (pojišťovací kartu), zdravotní průkaz dítěte

Odevzdání a respektive předložení výše uvedených dokumentů je základní podmínkou účasti na táboře !!!

 

Návštěvy na letním táboře jsou zakázány !!!

 

Další informace: za Sušice - Irena Švichká tel.: 608 622 425,

                              za Čistou – sdhcista@seznam.cz  

                                                   Lopaur Jiří 603 494 707

 

 

Pořadatel:                                                                                                    specifický symbol

SDH ČISTÁ

SDH SUŠICE                                                                                              .............................

 

 

PŘIHLÁŠKA

na stanový letní tábor mladých hasičů konaný ve dnech 3.8. –  9.8.2014

v Březinách u Poličky

 

Jméno: ..................................................                           Datum narození: ................................

Příjmení: .............................................                             Rodné číslo: ......................................

Škola: ...................................................

Třída: ...................................................

Bydliště: ............................................................................................... PSČ .............................

Telefon na rodiče: ......................................................................

Přihlášku vyplňte čitelně (hůlkové písmo nebo psací stroj)

                                                                                         Podpis rodičů ....................................

 

 

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti

............................................................................................................. nar.......................................

bytem ...............................................................................................................................................

 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, která onemocněli přenosnou nemocí.

 

 

Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora v Březinách u Poličky 2014

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

 

V ........................................                                                                  Dne:....................................

Podpis zákonného zástupce .............................................................................................................

 

 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte: (užívání léků, dieta, alergie apod.)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Toto prohlášení nesmí být starší tří dnů před nástupem na LT a odevzdává se při nástupu na LT.

 

 

 

Vybavení jednotlivce

 

A     - potvrzení o bezinfekčnosti

- průkaz zdravotní pojišťovny

- potvrzení o platbě

 

B        - kvalitní spací pytel, polštářek

- karimatka nebo nafukovací madrace, deka

- kapesní nůž

- ešus nebo jídelní miska, lžíce, hrnek

- pláštěnka nebo celta

- baterka

- provázek, kolíčky na prádlo

- vhodný batoh k výletům

- taška na špinavé prádlo

- opalovací krém, repelent, B komplex, (prevence proti klíšťatům a komárům)

 

C    - pevná obuv, sandále, gumáky

- sportovní obuv, oblečení

- pokrývka hlavy

- sluneční brýle

- plavky

- spodní prádlo

- věci osobní hygieny, 2 ručníky

- kapesníky

- teplý oděv na spaní

- tepláky a bunda 2x

- triko 3x

- krátké kalhoty 2x

- ponožky 7x

- vhodné oblečení k táboráku

 

D      - psací potřeby, včetně pastelek, obyčejné tužky

 - poznámkový blok

 - nůžky

 - šití

E      - hudební nástroj, pokud jej ovládáš ták určitě

         - knihu

- hry

 

Na tábor je zakázáno brát si s sebou mobilní telefon, wolkmen a jiné cenné věci!!!

V případě pravidelného užívání léků - vzít s sebou dostatečnou zásobu!

Všechny věci si označte!!!